Trainingen en Workshops
Feedback
Door middel van feedback wisselen mensen informatie uit over elkaars houding en gedrag. Feedback is daarom een belangrijk instrument om werksituaties effectiever te maken.
In deze training leert u feedback te gebruiken zoals het bedoeld is: als een kans om te leren. 

Uw parallelcollega komt afspraken niet na, een leerling blijft negatief gedrag vertonen na diverse waarschuwingen, de IB-er geeft weinig ruimte aan ouders in een slecht nieuws gesprek. U wilt er iets van zeggen, maar hoe...?

Feedback geven is iets anders dan kritiek leveren. In deze training leert u feedback te geven op een oordeelloze, constructieve manier waardoor een wezenlijke verandering teweeg wordt gebracht.
In deze training komen kennis, vaardigheden en attitude aan bod.

Andere onderwerpen die in deze training aan bod komen:
-Positieve feedback: de kracht van complimenten
-Feedback geven en ontvangen
-Feedbackregels

Daarnaast wordt er met elkaar geoefend en met trainingsacteurs.
        
Volg Matrix Coaching op TwitterVolg Matrix Coaching op FacebookVolg Matrix Coaching op Linkedin