Trainingen en Workshops
Trainingsacteur
Een trainingsacteur (ook wel rollenspelacteur genoemd) is een acteur die zich heeft gespecialiseerd in het spelen van rollenspelen (ofwel simulaties) binnen trainingen.

Acteren binnen trainingen is een specialisme. De acteur gebruikt alle gangbare acteertechnieken en zet deze in om een educatief doel te bereiken. Kenmerkend aan het werk van een trainingsacteur is dat hij reageert op het gedrag en de manier van communiceren van de cursist. De rol van de acteur staat dus niet vast en is te allen tijde beïnvloedbaar. Zijn emoties, gedachten, handelingen en belevingen worden namelijk gevormd door het gedrag van de cursist. Dit alles volgens de communicatieve principes 'actie-reactie', 'oorzaak-gevolg', 'zenden-ontvangen'. Naast het spelen van een personage, geeft de trainingsacteur ook feedback aan de cursist. Deze feedback wordt zowel tijdens het spel als ná een rollenspel (simulatie) gegeven.        
Volg Matrix Coaching op TwitterVolg Matrix Coaching op FacebookVolg Matrix Coaching op Linkedin